About

Цикъл от две конференция в СУ “Свети Климент Охридски”:

  • Философии на социализмите – 22-23 май 2014 г. [планирана за 10-11 ноември 2013, но отложена от външни обстоятелства]
  • Философии на капитализмите – 10-11 ноември 2014 г.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s