Програма на конференцията

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

22 май 2014 г., четвъртък, АУЛА на СУ “Св. Климент Охридски”.

10.00-12.30 – водещ проф. Паницидис

Откриване – проф. Димитър Денков

 • проф. Искра Баева – Източноевропейският модел на социализъм
 • проф. Вера Ганчева – Социализмът в Швеция
 • проф. Димитър Денков – Католическият социализъм
 • д-р Александър Сивилов – Социализмът на Салвадор Алиенде

14.00-16.00 – водещ проф. Евгения Калинова

 • проф. дфн Васил Проданов – Видове социализми и критерии за разграничаването им
 • проф. дсн. Георги Димитров – Българският социализъм: триумф на историческия материализъм
 • проф. Хари Паницидис – Социалисти и социални промени в Гърция
 • д-р Александър Каракачанов – За неадекватността на понятието „социализъм“ при анализа на обществено-икономическите формации

23 май 2014 г., петък, Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”.

10.00-12.30 – водещ проф. Искра Баева

 • проф. Георги Найденов – Приносът на Йосиф Висарионович Сталин за формиране парадигмата на съвременната наука и идеологията на буржоазните революции на ХХ век
 • проф. Евгения Калинова – Българският модел на социализъм
 • проф. дфн Правда Спасова – Митът за социализма в изкуството на реалния социализъм
 • проф. дфн. Димитър Цацов – Към механиката на производство на философски знания (60-те години на ХХ век в България)

14.00-16.00 – водещ проф. Правда Спасова

 • доц. Боян Знеполски – Кризата на социалната държава във Франция през 1970-те
 • д-р Евгений Кандиларов – Китайският модел на социализъм – от Дън Сяопин до днес
 • доц. Иван Колев – Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s