Нова дата за конференцията

Конференцията ще се проведе на 22 и 23 май 2014 г. в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”.

22 май – Аула.

23 май – Зала 1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s