Тематика

Конференцията е посветена на анализи на конкретни форми на исторически реален социализъм и на философиите, които са служили като основания на съответния социализъм или пък могат да бъдат извлечени от неговите особености.

За разлика от обичайното фокусиране върху идеите за социализъм, независимо от техните реализации, тук ще се анализират само форми на реалния социализъм.

Ще бъдат представени:

  • българският социализъм;
  • германският социализъм;
  • съветският социализъм;
  • френският социализъм;
  • финландският социализъм;
  • латиноамериканският социализъм
  • и др.

Време – 8-10 ноември 2013 г.

Място – Аула и зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”

Времетраене на докладите – 35-40 минути.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s