Доклади

Заявени теми на доклади

България

 • проф. дсн. Георги Димитров – Българският социализъм: триумф на историческия материализъм
 • проф. дфн. Димитър Цацов – Към механиката на производство на философски знания (60-те години на ХХ век в България)
 • проф. д-р Евгения Калинова – Българският модел на социализъм
 • проф. дфн Правда Спасова – Митът за социализма в изкуството на реалния социализъм
 • д-р Александър Каракачанов – За неадекватността на понятието „социализъм“ при анализа на обществено-икономическите формации

Германия

 • проф. Димитър Денков – Католическият социализъм

Гърция

 • проф. д-р Хари Паницидис – Социалисти и социални промени в Гърция

Източна Европа

 • проф. дфн Васил Проданов – Видове социализми и критерии за разграничаването им
 • проф. д-р Искра Баева – Източноевропейският модел на социализъм

Китай

 • д-р Евгений Кандиларов – Китайският модел на социализъм – от Дън Сяопин до днес

Русия

 • проф. д-р Георги Найденов – Приносът на Йосиф Висарионович Сталин за формиране парадигмата на съвременната наука и идеологията на буржоазните революции на ХХ век

Финландия

 • доц. д-р Иван Колев – Социалните идеи във Финландия и лидерството на Финландия в училищното образование

Франция

 • доц. д-р Боян Знеполски – Кризата на социалната държава във Франция през 1970-те.

Чили

 • гл. ас. д-р Александър Сивилов – Социализмът на Салвадор Алиенде

Швеция

 • проф. д-р Вера Ганчева – Социализмът в Швеция

Югославия

 • доц. д-р Красен Станчев – Любо Сърц: лична история на социализма в Югославия

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s